2017-05-26
Akademia Młodych Naukowców

Kolejne warsztaty w ramach Akademii nawiązywały do czterech żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi. Dzieci miały okazję poznać niektóre właściwości każdego z nich.