Oferta przedszkola

Jesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.
• Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując.
• Zachęcamy i zapraszamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
• Nasz program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.
• Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.
• Dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia za pomocą metod badawczych i aktywizujących.
• Przedszkolaki mają dostęp do pełnej gamy zabawek edukacyjnych.
• Do dyspozycji dzieci są dwa duże ogrody z placem zabaw.
• Posiadamy nowocześnie wyposażoną kuchnię, a przygotowywane posiłki są urozmaicone, regularnie wprowadzamy nowe potrawy. Organizując żywienie dzieci uwzględniamy eliminacje pokarmowe oraz specjalistyczne diety.
• Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
• Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej
• Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
• Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
• Wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
• Kształtujemy podstawowe powinności moralne
• Kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
• Kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną

• Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych

•Przygotowujemy wszystkie dzieci do posługiwania się językiem angielskim

Tworzymy warunki do osiągnięcia gotowości szkolnej


Zajęcia dodatkowe:

Co tydzień wyjeżdżamy na krytą pływalnię "Delfin" (grupy starsze). Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w popołudniowych dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy, psychologa czy oligofrenopedagoga.