O przedszkoluJesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.


• Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując.

• Zachęcamy i zapraszamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.


• Nasz program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.

• Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.


• Dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia za pomocą metod badawczych i aktywizujących.

• Przedszkolaki mają dostęp do pełnej gamy zabawek edukacyjnych.


• Do dyspozycji dzieci są dwa duże ogrody z placem zabaw.

• Posiadamy nowocześnie wyposażoną kuchnię, a przygotowywane posiłki są urozmaicone, regularnie wprowadzamy nowe potrawy. Organizując żywienie dzieci uwzględniamy eliminacje pokarmowe oraz specjalistyczne diety.


• Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

• Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej


• Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą

• Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich


• Wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową

• Kształtujemy podstawowe powinności moralne


• Kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych

• Kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną


• Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych


•Przygotowujemy wszystkie dzieci do posługiwania się językiem angielskim


Tworzymy warunki do osiągnięcia gotowości szkolnej