Dokumenty Przedszkolne, RODO


BIP Gminy Skoczów http://bip.skoczow.pl/Ogólny obowiązek informacyjny


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓWSTATUT PRZEDSZKOLA


PODSTAWA PROGRAMOWA


Koncepcja Rozwoju Przedszkola na lata 2014- 2019


Ubezpieczenie


Dane adresowe:

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON

070423192

Numer NIP

5482231490

Nazwa

Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy


Adres siedziby:

Województwo

Śląskie

Powiat

cieszyński

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

Skoczów

Ulica, miejscowość

Ul. Gołyska 12, Ochaby Małe

Poczta

43-430 Skoczów