Dokumenty


BIP Gminy Skoczów http://bip.skoczow.pl/Ogólny obowiązek informacyjny


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓWSTATUT PRZEDSZKOLA


PODSTAWA PROGRAMOWA


Koncepcja Rozwoju Przedszkola na lata 2014- 2019


Ubezpieczenie


- Nr polisy : 92105331

- link do zgłoszenia szkody    https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

link do Ogólnych Warunków:     https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli Uszczerbków:  https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-cialaDane adresowe:

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON

070423192

Numer NIP

5482231490

Nazwa

Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy


Adres siedziby:

Województwo

Śląskie

Powiat

cieszyński

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

Skoczów

Ulica, miejscowość

Ul. Gołyska 12, Ochaby Małe

Poczta

43-430 Skoczów