Delfinki

Co słychać  u „Delfinków”?


gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny

Jesteśmy już II grupą. Nadal uczymy się samodzielności, bawimy się wspólnie, poznajemy kolegów- bawimy się z innymi dziećmi, śpiewamy, tańczymy, rysujemy;

Każdy delfinek otrzymuje wsparcie od Pani Izy, Pani Edytki, Pani Dominiki i Pani Agnieszki. Jesteśmy aktywni, rozwijamy swoje zdolności i umiejętności, zgodnie współdziałamy w grupie. Chętnie chodzimy na spacery i bezpiecznie bawimy się w naszym ogródku przedszkolnym.


GRUDZIEŃ

 

       Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

• Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

 

Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają.

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość                  w najbliższym otoczeniu;

• Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

• Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

• Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

• Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.

• Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

• Integrowanie dzieci z różnych grup przez uczestnictwo                              w uroczystości przedszkolnej.

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Zabawa rytmiczna z piosenką

„Bombeczka”

Była sobie raz bombeczka-tak, tak, tak

Okrąglutka jak kuleczka- tak…

I wisiała na gałązce-tak…

Na błyszczącej złotej wstążce-tak…

 

     Malowana była w gwiazdki-tak, tak, tak

     Oraz kolorowe paski- tak…

     I robiła śmieszne minki-tak…

     Jakby była miss choinki-tak…

 

Wtem zerwała się wstążeczka-tak, tak, tak

Trach!- rozbiła się bombeczka-tak…

Tak to bywa drogi kotku-tak…

Kiedy ktoś jest pusty w środku-tak…

 

     Była sobie raz bombeczka- tak, tak, tak

     Okrąglutka jak kuleczka- tak…

     Taki krótki żywot miała-tak…

     Bo była zarozumiała- tak…Listopad

Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Hula, psoci, hałasuje- to jesienny wiatr figluje.

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
Nasza piosenka

„Psotnik wiatr”

Wiatr zapukał w okno, do dzieci: 
“Halo, hej maluchy, jak leci? 
Nie chce mi się biegać po polach, 
przyjdę do waszego przedszkola” 

Nie! nie! nie! 

Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień? 

“A ja chcę rozkręcić zabawki, 
albo rozkołysać huśtawki. 
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, 
zbudzić wasze misie i lalki” 

Nie! nie! nie! 
Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień? 


PAŹDZIERNIK

Jabłka, śliwki, morele- w sadzie owoców jest wiele.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

• Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

• Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

• Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

• Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Witaminy, hop! do brzuszka i marchewka  i pietruszka.

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

• Kształtowanie intuicji matematycznej;

• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 Liście malowane, pod drzewami rozsypane

• Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 Las szumi jesiennie, już robi się sennie

• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

• Wdrażanie do poszanowania przyrody.
Nasza piosenka

„Kasztanek”

Od samego ranka, od samego ranka

Widzisz na drzewie małego kasztanka

Kiwa ładnie główką klak, klak, klak 

Chce się bawić z Tobą –tak, tak, tak

 

Od samego ranka, od samego ranka

Widzisz na drzewie małego kasztanka

Tupie ładnie nóżką klak, klak, klak

Chce się bawić z Tobą –tak, tak, tak

 

Od samego ranka, od samego ranka

Widzisz na drzewie małego kasztanka

Klaszcze ładnie w rączki klak, klak, klak

Chce się bawić z Tobą –tak, tak, tak


WRZESIEŃ

Przedszkole wita was.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, przedszkolem;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie                z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym                      i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

W moim domu nie nudzi się nikomu.

• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek                        w najbliższym otoczeniu.

Stop, uwaga, niebezpiecznie- zasad naucz się koniecznie!

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Każdy czyścioch ci to powie –mycie to jest samo zdrowie!

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Nasza piosenka

„Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek

Nie grymaszę i nie płaczę

Na bębenku marsza gram:

Ram tam tam….

Mamy tu zabawek wiele

Razem bawić się weselej

Bo kolegów dobrych mam:

Ram tam tam…

Kto jest beksą i mazgajem

Ten się do nas nie nadaje

Niechaj w domu siedzi sam

Ram tam tam…