Biedronki

Biedroneczki to średniaki - o ich wszechstronny rozwój dba pani Iza, pani Krysia i pani Edyta a w codziennościach wspiera je pani Sylwia.Drodzy Rodzice!                                                         

Miniony tydzień dał nam wiele okazji do różnorodnych zabaw i wspaniałej twórczej ekspresji m.in. podczas wykonywania różnorodnych dzieł plastycznych oraz zabaw w teatrzyk kukiełkowy. Zabawy tego rodzaju stwarzają okoliczności, w których dzieci doświadczają szczególnie silnych emocji w związku z radością „tworzenia” odgrywanej postaci, budowania dialogów, prezentowania swojej postaci (i siebie) przed widownią. Wiele dzieci podejmuje swoje role bez cienia nieśmiałości, inne ośmielają się dopiero po pewnym czasie, obserwując koleżanki i kolegów. Zabawy w ogóle, a być może zabawy w teatrzyk w szczególności, stwarzają niezwykłe możliwości wyrażania siebie, a jednocześnie stanowią dla dziecka pewnego rodzaju bezpieczną autoterapię. Pozwalają nabywać poczucia własnego sprawstwa i radości tworzenia. I to m.in. jest sposób na uczenie się mądrej wiary, że „mogę”, że „warto spróbować”.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, twórczość, odwaga, współpraca, zdrowie…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- budzenie zainteresowania sztuką teatralną i kształtowanie postawy kulturalnego widza m.in. poprzez uczestnictwo w zabawie w teatrzyk kukiełkowy, własnoręczne tworzenie kukiełek, oglądanie przedstawienia koleżanek i kolegów. Przygotowujemy się na spotkaniach kółeczka muz- teatralnego ’’Mały muzykant’’ do przedstawienia o ‘’Muchomorku’’.- zaj i zab popołudniowe.

- oswajanie emocji i uczenie się właściwego zachowania w sytuacjach publicznego występu;

- rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez budowanie wiary we własne możliwości w sytuacjach odgrywania scenek; uczenie się wyrażania myśli i uczuć podczas wymyślania dialogów;

- budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci wzrokowej, uwagi, pamięci oraz analizy i syntezy słuchowej-szczególnie u dzieci starszych wiekowo.

- rozbudzanie wrażliwości literackiej poprzez dostarczanie okazji do słuchania utworów zawierających humor literacki; budowanie wypowiedzi na temat zachowania bohaterów z próbą formułowania wniosków i uzasadniania swojej wypowiedzi; budowanie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wysłuchanego utworu – z użyciem określeń, kto za kim / przed kim stoi ( diagnoza wskazuje na kłopoty dzieci w zakresie pojęć: na pod obok, za...

 

 

W TYM TYGODNIU JEDZIEMY PO RAZ PIERWSZY NA BASEN- ZAPRASZAM MAMUSIE DO POMOCY. W PONIEDZIAŁEK PRZED BASENEM POWIESZĘ LISTĘ UCZESTNIKÓW.

 

 

JESIEŃ W LESIE

 

Drodzy Rodzice!

Dzieci w tym wieku nie mają jeszcze ukształtowanego poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, kierują się przede wszystkim nakazami i zakazami ze strony dorosłych, darząc ich zaufaniem i autorytetem. W miarę jak zaczynają pojmować zasady sprawiedliwości i obowiązku, wzrasta ich udział w kierowaniu swoim postępowaniem. W jaki sposób dziecko uczy się odpowiedzialności? Nie ma jednej cud-recepty. Dziecko uczy się przede wszystkim w domu patrząc na wzorce, którymi jest otoczone. Lekcja odpowiedzialności kontynuowana jest poprzez uczenie wywiązywania się z prostych codziennych obowiązków. Niezwykle ważne jest, by dorośli ten proces wzrastania w poczuciu odpowiedzialności wspierali i na przykład nie wyręczali dziecka, raczej przypominali o obowiązkach, służyli wsparciem, radą, pomagali, pokazali. Wyręczanie dzieci może ostatecznie doprowadzić do ukształtowania postawy wyuczonej bezradności. Jak dowodzą liczne badania, dzieci, które są wychowywane w poczuciu odpowiedzialności, lepiej radzą sobie w codziennym życiu, mają lepszy kontakt z rówieśnikami i podejmują mądrzejsze decyzje. Jesienny las zaprasza nas do siebie na wspaniałą wędrówkę. Musimy być uważni, dobrze wytężać wzrok by  w różnorodnych kształtach i barwach dostrzec bogactwo które skrywa się przed nami.
W plątaninie gałęzi i leśnych krzewów, na leśnych polanach porośniętych miękkim mchem. Pośród paproci, pomiędzy wyścielonym przez opadające liście i szyszki ścieżkami odnajdziemy wychylające się spod leśnej ściółki kapelusze. Brązowe borowiki, rude rydze, złociste opieńki, ale także jaskrawo czerwone upstrzone białymi kropkami złowrogie muchomory. Wszystkie zachwycą nas bogactwem swych barw i kształtów.

 

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina, współdziałanie…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- pobudzanie naturalnej ciekawości świata i uczenie (bezpiecznych) sposobów znajdowania informacji;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez uważne słuchanie, zapamiętywanie i wykonywanie instrukcji; rozwijanie odwagi wypowiadania się, gdy trzeba się podzielić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, rozumienia zasady zachowania ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami;

- budowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko m.in. poprzez wdrażanie do rozumienia własnego wpływu na środowisku i możliwości dbania o nie – rozwijanie postaw proekologicznych.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz organizowanie pola spostrzeżeniowego m.in. poprzez: skupianie uwagi na obrazku, uzupełnianie ilustracji nalepkami zgodnie z instrukcją, odwzorowywanie obrazka; poznanie graficznego obrazu podpisów do obrazków (np. las, klocki, flet, dom) z określanie wyrazu najkrótszego i najdłuższego;

- wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności wypowiadania się; wzbogacanie słownika; rozwijanie umiejętności dostrzegania i określania różnic między zwierzętami; ćwiczenie prawidłowej artykulacji dźwięków z, sz;

- rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem m.in. poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela  opowiadań i rozmowę na temat wysłuchanego tekstu oraz wskazanie na książkę jako źródło wiedzy;

- rozwijanie myślenia logicznego m.in. poprzez wdrażanie do odczytywania zakodowanej informacji, do rozumienia wybranych oznaczeń symbolicznych np. strzałki; rozpoznawanie zasady dobierania obrazków w domino;- porównywanie liczebności elementów w zakresie pięciu; rozwijanie umiejętności określania czego jest najmniej, a czego najwięcej; wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby4, 5 i jej graficznego obrazu; rozwijanie orientacji przestrzennej m.in. poprzez odróżnianie odległości: blisko, daleko, bliżej

 

 

JESTEM DOBRYM DYŻURNYM

W tym tygodniu uczymy się samodzielności, pracy w zespole i dla zespołu. Wprowadzamy dyżury w łazience, i Sali. Razem będziemy oceniać ich pracę i przyznawać nagrody- pieczątki. Pamiętamy ,że dyżurna pomaga pani i zawsze musimy jej słuchać. Uczymy się większej samodzielności w szatni, samo się ubieramy, uczymy sie sznurować buciki i zapinać kurtki. W dalszym ciągu spacerujemy poznajemy piękno przyrody. Podczas wycieczek poznajemy okolice naszej wsi, ulice i najważniejsze budynki użyteczności publicznej. Pomagamy maluszkom, dajemy im prezenty i prezentujemy nasze umiejętności podczas teatrzyku ’’Muchomorek’’

KOŃCEM MIESIĄCA ZAPRASZAM RODZICÓW NA ROZMOWĘ PODSUMOWUJĄCĄ OBSERWACJĘ I DIAGNOZĘ DZIECI