Jeżyki

Jeżyki to grupa 6-latków, w której uczymy się, pomagamy i współpracujemy. Wspólnie z nimi bawią się pani Dorotka, pani Krysia i pani Ewa.

MAJ

 

·        MÓJ REGION, MOJE PAŃSTWO, MOJA UNIA

Rozmawiamy na temat Ochab, utrwalamy swój adres zamieszkania. Poznajemy Polskę, symbole narodowe, większe miasta naszego kraju oraz zabytki, regiony. Słuchamy legend polskich. Uczymy się tańczyć niektórych tańców ludowych. Rozmawiamy na temat krajów Unii Europejskiej, jak powstała, jakie są jej symbole, jakie kraje do niej należą. Utrwalamy litery, czytamy krótkie teksty.

 

·        ŁĄKA WIOSNĄ

Poznajemy środowisko przyrodnicze łąki podczas spacerów i wycieczek. Rozpoznajemy i nazywamy owady, zwierzęta i rośliny, które można zobaczyć na łące. Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na liczmanach, zapisujemy działania.

 

·        MOI RODZICE

Rozmawiamy na temat rodziny, potrafimy wymienić jej członków, kto jest starszy, kto młodszy. Potrafimy opisać rodziców, wiemy czym się zajmują, jaki mają zawód, jakie mają imiona. Uczymy się pomagać rodzicom. Układamy wyrazy z rozsypani literowej.