Ważniaczek

21 kwietnia godz 8.00 do 8 maja godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia  przez rodziców w placówce zakwalifikowania (forma pisemna)


21 kwietnia godz.8.00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych - otwarcie strony dla rodziców