Ważniaczek

20 marca godz. 8.00. rozpoczęcie naboru elektronicznego na nowy rok szkolny - wprowadzanie wniosków do systemu (rodzice)

21 marca - pożegnanie zimy - powitanie wiosny 

21 marca godz. 16.30 zebranie Rady Rodziców 

3 kwietnia godz. 15.00 - zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców - zamknięcie systemu