Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki są już starszakami.  IV grupa to nadal oddział integracyjny, w którym przyjaźń i tolerancja są na pierwszym miejscu. W zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości pomagają dzieciom pani Ilonka, pani Asia, pani Krysia oraz pani Beata. Jako starszaki awansowaliśmy wysoko...mamy salę na piętrze.


Znalezione obrazy dla zapytania pszczółki gif

Czego uczymy się we wrześniu w grupie sześciolatków?

 

Tydzień 1: Moje przedszkole

 

Tydzień 2: Ja i ty to my

 

Tydzień 3: To jestem ja

 

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

 

Umiejętności dziecka:

 

·      Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, mówi o sobie

·    Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

·    Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne w dostępnym zakresie, przelicza elementy

·   Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

·   Przypomina sobie znaczenie pojęcia: para (w znaczeniu: dwa)

·   Określa cechy pór roku, zna oznaki zbliżającej się jesieni, rozpoznaje pospolite gatunki drzew

·    Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

·   Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

·   Uważnie słucha dzieci i dorosłych podczas zabawy i wykonywania różnych prac, uważnie słucha podczas czytanych tekstów

·   Uczestniczy w zabawach ruchowych (w tym zajęć gimnastycznych), plastycznych, twórczych, naśladowczych

·   Wykonuje prace plastyczne

·   Uczy się piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów

·   Okazuje szacunek do czyjejś własności

·   Zna literę o, O, a, A drukowaną i pisaną

·   Próbuje odczytywać krótkie wyrazy

·   Rozumie znaczenie wyrazów: przyjaźń, przyjaciel, dobroć, koleżeństwo

·   Posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni:  na, pod, obok, na górze, za, przed, z lewej, z prawej; rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; stosuje pojęcia: dłuższy, krótszy  

·   Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania, wyrabia w sobie właściwy stosunek do wygranej i przegranej w zabawie

·   Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr

·   Rysuje różnymi kolorami kredek, wyrabia sprawność manualną, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek

·   Poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym

·   Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji poprzez rysowanie i podczas słuchania muzyki

·   Obdarza  szacunkiem dorosłych, którzy pracują w przedszkolu

·   Kształtuje poczucie bycia współgospodarzem przedszkola 

·   Potrafi samodzielnie się ubierać